2 Απριλίου 2015

Ολοκλήρωση ενημερωτικών συναντήσεων

 Ολοκληρώθηκαν οι ενημερώσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο στα δημοτικά της 2ης εκπαιδευτικής περιφέρειας Κιλκίς σε μαθητές και γονείς. Χθες 2 Απριλίου η επιστημονική ομάδα του Θεματικού Δικτύου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο είχε την ευκαρία να απευθυνθεί προσκεκλημένη του Ineterrnational American School Pinewood στους αντίστοιχους μαθητές και μαθήτριεςδημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Εντύπωση προκάλεσε ανάμεσα στ' άλλα το πολύ χαμηλό ποσοστό κατοχής tablet & smartphones σε σύγκριση με εκείνα που συναντάμε στα δημόσια δημοτικά σχολεία.