6 Μαρτίου 2015

Δράσεις για την ασφάλεια στο διαδίκτυο-Δημοτικό Σχολείο Καμπάνης

 Οι δράσεις μας για την ενημέρωση μαθητών και μαθητριών σχετικά με την Ασφάλεια στο διαδίκτυο συνεχίζονται. Σήμερα σε μια πολύ ζεστή παιδαγωγική ατμόσφαιρα στο Δημοτικό Σχολείο Καμπάνης. Ευχαριστώ τον Σύλλογο Διδασκόντων και τοον Διευθυντή του Σχολείου για τη συνεργασία και υποστήριξη. Μέσα στον Μάρτιο θα υλοποιηθού ανάλογες δραστηριότητες πρωί για τους μαθητές και απόγευμα για τους γονείς: 10 & 15 Μαρτίου 6ο Δ.Σ., 16 Μαρτίου  Δ.Σ. Παλαιού Αγιονερίου, 17& 26 Μαρτίου Δημοτικό Γαλλικού. Ακολουθεί ο Απρίλιος με πολλές ανάλογες δράσεις. Π.Π.