10 Μαρτίου 2015

6o Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

 Ενημέρωση μαθητών και μαθητριών σήμερα των τμημάτων της Ε΄& Στ΄ τάξεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς για την ασφάλεια στο διαδίκτυο. ¨Ενα θέμα που όπως αναδεικνύεται χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και αντίστοιχης εκπαίδευσης όλης της οικογένειας.