20 Μαρτίου 2015

Ενημέρωση μαθητών 1ου, Γαλλικού και Παλαιού Αγιονερίου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

 Συνεχίζονται οι ενημερώσεις των μαθητών σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο: 1ο Δ.Σ. Κιλκίς σήμερα και 125 μαθητές των τμημάτων Δ΄, Ε΄και Στ΄ενημερώθηκαν αντίστοιχα όπως και οι μαθητές των Δημοτικών Π. Αγιονερίου τη Δευτέρα και Γαλλικού την Τετάρτη. Την επόμενη εβδομάδα στις 23 και 26 Μαρτίου στις 5:00 το απόγευμα θα ενημερωθούν οι γονείς των μαθητών των Δημοτικών Μαυρονερίου και Γαλλικού αντίστοιχα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και το πρωινό 27 Μαρτίου οι  μαθητές του 8ου Δ.Σ. Κιλκίς. Η αλληλεπίδρασή μας με τα παιδιά επιβεβαιώνει τις ανησυχίες μας για την έντονη και συχνά ανεξέλεκτη χρήση του διαδικτύου και την έκθεση των μικρών παιδιών σε περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για την ηλικία τους.Π.Π.