2 Φεβρουαρίου 2015

Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,                                                                                    
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 Σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από το ΠΔ.24/15 Α,20/27-01-15 και την ΑΠ.15525/Α1/29-01-15 Υπουργική Απόφαση, η οποία επισυνάπτεται, ο τίτλος του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συνοπτικά με τα αρχικά Y.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.