14 Φεβρουαρίου 2015

Απενεργοποίηση της πλατφόρμας αξιολόγησης


Απενεργοποιήθηκε σήμερα (κατέβηκε) η πλατφόρμα αξιολόγησης
https://www.iep.edu.gr/evaluation/ του ΙΕΠ όπου μέσω αυτής αξιολογήθηκαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και αναμένονταν στις 16 Φεβρουαρίου η αξιολόγηση των Διευθυντών και Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων.
Π.Π.