1 Φεβρουαρίου 2015

“ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ”

KIΛΚΙΣ  6-7 Φεβρουαρίου  2015
ΧΩΡΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ 
 
Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών  σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» την Ελληνογερμανική Αγωγή  και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς πραγματοποιεί Συνέδριο με θέμα «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΡΑΞΗ».
 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να δοθεί η ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να παρουσιάσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά σενάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιούν στα σχολεία τους και βασίζονται στη χρήση νέων τεχνολογικών εφαρμογών (εικονικά εργαστήρια, προσομοιώσεις, διαδραστικές εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, εφαρμογές ρομποτικής). Οι δραστηριότητες αυτές θα πρέπει να βασίζονται στις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης και να έχουν εφαρμοστεί για τουλάχιστον μία σχολική χρονιά σε πραγματικό σχολικό περιβάλλον. Η παρουσίαση σχετικών αποτελεσμάτων (ποιοτικών η ποσοτικών) του αντίκτυπου που είχαν οι δραστηριότητες αυτές στην εκπαιδευτική πράξη είναι εξαιρετικά σημαντική παράμετρος για την επιλογή των εργασιών που θα παρουσιαστούν. Το συνέδριο υποστηρίζεται από τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες SCIENTIX (www.scientix.eu) και INSPIRING SCIENCE (www.inspiring-science-education.net).   
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
1.Η Ανακαλυπτική μάθηση και τα σχολικά projects.
2. H Aνακαλυπτική μάθηση στο σχολικό εργαστήριο.
3.Η Ανακαλυπτική μάθηση και οι νέες Τεχνολογίες.
4. Ρομποτική και Ανακαλυπτική μάθηση.
5.Προγραμματισμός και Ανακαλυπτική μάθηση.
6.Σύνδεση σχολείου-Μουσείου και Κέντρων διάδοσης της επιστήμης.
7. Σύνδεση σχολείου με την επιστημονική έρευνα .
8. Η Ανακαλυπτική μάθηση και το εκπαιδευτικό παιχνίδι.
 
ΔΟΜΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σε κάθε μία από τις θεματικές ενότητες θα υπάρξει παρουσίαση προσκεκλημένου ομιλητή και δεκαπεντάλεπτες εισηγήσεις από τους συνέδρους. Οι παρεμβάσεις σε κάθε θεματική ενότητα θα γίνονται από τη συλλογή γραπτών προτάσεων των συνέδρων .
Κόστος συμμετοχής: 10€(για τα μέλη της Ε.Ε.Φ.)
                              20€(για τα μη μέλη της Ε.Ε.Φ.)
                              20€ (για τους εισηγητές)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κόστος συμμετοχής 15 ευρώ για όσους παρακολουθούν φέτος σεμινάρια επιμόρφωσης της Ε.Ε.Φ. 
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.