18 Φεβρουαρίου 2015

Σεμινάριο Φυσικών Επιστημών και Μετάβασης στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς

 Υλοποιήθηκε σήμερα η επιμορφωτική συνάντηση που οργάνωσε η Σχολική Σύμβουλος Κα Αρβανίτη Ιωάννα των Εκπαιδευτικών της 1ης Περιφέρειας που διδάσκουν στην Έκτη τάξη στον πολύ όμορφο χώρο της βιβλιοθήκης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς με αντικείμενο τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τη διάχυση του προγράμματος Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο σ' όλους τους εκπαιδευτικούς της Στ΄τάξης της 1ης & 2ης Περιφερειών Πρωτοβάθμιας Κιλκίς, όπως και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας, ένα πρόγραμμα που υλοποιείται σε συνεργασία ΚΕΣΥΠ-Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς. Στη συνάντηση μίλησαν ο Διευθυντής Εκπ/σης Κος Ραμπίδης, Σχολικοί Σύμβουλοι και Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού όπως και οι συναδέλφισσες από το ΚΕΣΥΠ Κιλκίς. Π.Π.