16 Ιανουαρίου 2015

Θεώρηση βιβλιαρίων Υγείας στο ΙΚΑ

   
Τα βιβλιάρια υγείας του Δημοσίου έχουν ισχύ ως τις 28-2-2015. Η χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων έχει σταματήσει. Θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονική θεώρηση-απογραφή των βιβλιαρίων των κύρια ασφαλισμένων και των προστατευόμενων μελών στο ΙΚΑ. Απαιτείται:
  •       Για τους άμεσα ασφαλισμένους φωτοτυπία ταυτότητας, αναφορά του ΑΜΚΑ
  •       Για τα παιδιά κάτω των 18 ετών απλά ταυτότητα αν έχει και ΑΜΚΑ.
  •       Για τον/την σύζυγο ασφαλισμένη έμμεσα εκκαθαριστικό εφορίας, ΑΜΚΑ και ταυτότητα
  •       Για τα παιδιά που σπουδάζουν βεβαίωση φοίτησης, ταυτότητα, ΑΦΜ και γνώση ΑΜΚΑ
Εννοείται πως προσκομίζονται τα παλαιά βιβλιάρια.
Παπαδόπουλος Πάρης