14 Ιανουαρίου 2015

«Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της αξιολόγησης στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


 Σας γνωρίζουμε ότι  παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης των αξιολογήσεων από όλους τους  αξιολογητές στην πλατφόρμα αξιολόγησης μέχρι και τις 16  Φεβρουαρίου 2015.