2 Δεκεμβρίου 2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Λήγει αύριο η προθεσμία

Λήγει αύριο Τετάρτη η προθεσμία για τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων και άλλων στελεχών για να καταχωρίσουν στη πλατφόρμα αξιολόγησης εκείνα τα στοιχεία που θεωρεί ότι θα πρέπει να θέσει υπόψη των αξιολογητών του.
Από 4/12/2014 έως και 31/12/2014 οι αξιολογητές καταχωρίζουν στη πλατφόρμα αξιολόγησης τις αξιολογήσεις τους.
Ειδικότερα σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης που το πλήθος των αξιολογουμένων ξεπερνά τους 200 εκπαιδευτικούς ανά αξιολογητή παρατείνεται η ημερομηνία καταχώρισης μέχρι και τις 17/1/2015.