1 Δεκεμβρίου 2014

Επιμορφωτική συνάντηση θεματικού δικτύου: Η Ασφάλεια στο διαδίκτυο

 Υλοποιήθηκε η 2η συνάντηση του θεματικού δικτύου: Η ασφάλεια στο διαδίκτυο στο 8ο Δημοτικκό Σχολείο Κιλκίς με τους υπευθύνους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας που συμμετέχουν. Επιμορφωτές οι Σχολικοί Σύμβουλοι  Παρασκευάς Απόστολος & Παπαδόπουλος Πάρης. Ευχαριστώ το 8ο Δημοτικό Σχολείο για τη φιλοξενία και τους εκπαιδευτικούς για τη διάθεσή τους για συνεργασία και την προσφορά τους για τη δημιουργία του αντίστοιχου ψηφιακού υλικού.