10 Δεκεμβρίου 2014

Τα 231 ελληνικά σχολεία που θα λάβουν μέρος στη διεθνή έρευνα PISA

Η διεθνής έρευνα PISA στα   ελληνικά σχολεία   θα πραγματοποιηθεί από τις 2 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2015. Από την Ελλάδα επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία  231 ιδιωτικά και δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά   Λύκεια.

Τα γνωστικά πεδία που  θα διερευνηθούν είναι Μαθηματικά, οι Φυσικές Επιστήμες, Κατανόηση Κειμένου και η Συνεργατική Επίλυση Προβλήματος.
Η πέμπτη έρευνα PISA, με εστίαση στον εγγραμματισμό στα Μαθηματικά, διεξήχθη το 2012. Τα Μαθηματικά αποτέλεσαν για δεύτερη φορά το κύριο αντικείμενο του PISA παρέχοντας, έτσι, στις συμμετέχουσες χώρες εκτιμήσεις σχετικά με τη διαχρονική μεταβολή των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών συστημάτων τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στο PISA 2012 συμμετείχαν 65 χώρες (εκ των οποίων 34 χώρες μέλη του ΟΟΣΑ). Από την Ελλάδα πήραν μέρος 192 σχολεία και περίπου 5000 μαθητές. Φορέας υλοποίησης αυτού του PISA στην Ελλάδα ήταν το ΙΕΠ .
ΟΜΑΔΑ PISA του  Ι.Ε.Π.
Για τα σχολεία πάτησε εδώ