12 Οκτωβρίου 2014

Δράσεις της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Α/θμιας Κιλκίς Ξεκινήσαμε τη φετινή σχολική χρονιά μια σειρά από δράσεις με στόχο οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν να χαρακτηρίζονται από καινοτομία και δημιουργικότητα. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη συνεργασιών τόσο μέσα στη σχολική μονάδα, όσο και με φορείς και σχολεία  ενός ευρύτερου πλαισίου. Θέλουμε να προσφέρουμε στους/στις εκπαιδευτικούς να επιλέξουν μέσα από μια ποικιλία εφαρμογών και δράσεων αυτές που θεωρούν ότι θα αποτελέσουν καλύτερη μαθησιακή ευκαιρία για τους μαθητές τους και παράλληλα θα τους δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης πραξιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων. Οι δράσεις είναι οι εξής:
  1. Ίδρυση Θεματικού Δικτύου με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».
Σκοπός του Δικτύου είναι να γίνει πεδίο για γόνιμο προβληματισμό, επιμόρφωση και ανταλλαγή ιδεών ανάμεσα εκπαιδευτικούς και σε ειδικευμένους επιστήμονες στο χώρο των ΤΠΕ με σκοπό την ενημέρωση μαθητών και γονέων σχετικά με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο,  τρόπους και πρακτικές πρόληψης και αποφυγής των κινδύνων κατά την πλοήγηση στο Διαδίκτυο.
http://thess.pde.sch.gr/kpe/file_library/Seminario_Sxolikoi_Kipoi_2013_Panagiotidou.pdf
Κεντρικούς θεματικούς άξονες του δικτύου θα αποτελέσουν: α) τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, β) η Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, γ) η ασφάλεια στη διαδικτυακή επικοινωνία και τα διαδικτυακά παιχνίδια, δ) η εξάρτηση από το Διαδίκτυο και ε) ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, στ) η ανάπτυξη συνεργασίας καθηγητών πληροφορικής με δασκάλους κι εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
Ενδεικτικές Δράσεις του Δικτύου: Δια ζώσης επιμορφωτικές συναντήσεις, Βιωματικά σεμινάρια εργαστηριακού τύπου σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, Webinars (Διαδικτυακές επιμορφώσεις εξ αποστάσεως με τη χρήση ΤΠΕ) για εκπαιδευτικούς και μαθητές, Διαγωνισμοί για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
2.Δημιουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου σχολείων του Νομού Κιλκίς με τίτλο: « Η επιστήμη και η Γνώση στην Υπηρεσία του Ανθρώπου». Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα ασχοληθούν με την παραγωγή λαχανικών και καλωπιστικών φυτών σε συνθήκες αστικού και μη-αστικού περιβάλλοντος με σκοπό την ενίσχυση οικογενειών της τοπικής κοινωνίας.
www.ekedisy.gr/Η διάρκεια του Τοπικού  Θεματικού Δικτύου εκτείνεται σε ετήσια βάση, με σκοπό να συνεχιστεί και να επεκταθεί χρονικά αλλά και γεωγραφικά  σε Νομούς της περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας. Την εποπτεία της λειτουργίας του Δικτύου,  του συντονισμού των δράσεων  έχει η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κιλκίς (Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων). 
 3. Συνεργασία με το ΕΚΕΔΙΣΥ (Εθνικό Κέντρο ¨Ερευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού) μια που στα σχολεία μας υπάρχει αρκετό υλικό ώτσε μέσω αυτής της συνεργασίας θα μπορεί να συντηρηθεί και να παρουσιαστεί στο ευρύτερο κοινό.

Σε όλες αυτές τις δράσεις τα δημοτικά σχολεία και οι εκπαιδευτικοί τους ανταποκρίθηκαν με διάθεση και μεράκι για συνεργασία. Π.Π.