5 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα δίωρο τον μήνα κι εκτός εργασιακού ωραρίου θα συνεδριάζουν οι Σύλλογοι Διδασκόντων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Σύμφωνα με το σχέδιο που έχει στα χέρια του ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος:
Α. Καθιερώνεται ένα τουλάχιστον  δίωρο ανά μήνα (μετά το πέρας των μαθημάτων και εκτός του προβλεπομένου από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικού εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών) για συνεδριάσεις κάθε Συλλόγου Διδασκόντων για οποιοδήποτε θέμα . για επιμορφωτικές συναντήσεις με τους Σχολικούς  Συμβούλους καθώς και για ενημέρωση των γονέων
Β. Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας Ομίλων και Κοινωνικού Φροντιστηρίου ανά Σχολική Μονάδα ή  « Ενότητα των Σχολικών Μονάδων».
Γ. Καθιερώνεται ο «Κανονισμός λειτουργίας Σχολικής Μονάδας που θα  συγκροτείται από το σύνολο των προϋποθέσεων, των όρων της αποστολής του σχολείου, για την αποτελεσματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών του δράσεων.
Δ. Δίνεται η δυνατότητα σε επίπεδο  « Ενότητας των Σχολικών Μονάδων», προγραμμάτων ενδοσχολικής –διασχολικής επιμόρφωσης με αξιοποίηση του θεσμού του Μέντορα για ενίσχυση με ειδικούς, οι οποίοι θα καλύπτουν όλα τα σχολεία της ενότητας (π.χ. ψυχολόγου, κοινωνικούς λειτουργούς κ.α) σε θέματα Αγωγής Υγείας.