5 Σεπτεμβρίου 2014

Ο σχεδιασμός του υπουργείου για την αξιολόγηση και την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση που έχει στα χέρια του ο Α. Λοβέρδος, των εκπαιδευτικών:
Α. Η αξιολόγηση των 12.000 περίπου Διευθυντών των σχολείων  και των περίπου 120.000 εκπαιδευτικών θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2015.
Β. Τον Ιούλιο του 2015 θα γίνει η επιλογή των νέων στελεχών εκπαίδευσης, όπου θα συνυπολογιστούν στα κριτήρια  και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης για τον κάθε υποψήφιο.