26 Σεπτεμβρίου 2014

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015

Σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ. : Φ.3/528/ 137969/Γ1 02-09-2014 .. με το άρθρο 2, παρ. 2 της με αρ. 30972/Γ1/5.3.13 (ΦΕΚ 614, τ. β΄/2013) Υ. Α., «Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου».
Οι σχολικές μονάδες θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον Προγραμματισμό του σχ. έτους 2014-15 στο Δίκτυο της ΑΕΕ, μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, μετά από σχετικές οδηγίες που θα αποσταλούν άμεσα.


Η αντίστοιχη φόρμα στο παρατηρητήριο έχει ανοίξει για την εισαγωγή του ετήσιου προγραμματισμού της σχολικής μονάδας. Όμως αποστάλθηκε ήδη εμπλουτισμένη εγκύκλιος που θα είναι στις σχολικές μονάδες από Δευτέρα 29/09/2104 όπου αναφέρεται ότι μόνο για φέτος ο αντίστοιχος προγραμματισμός θα συμπληρωθεί ως 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.  Άλλος προγραμματισμός δε θα αποσταλλεί στον Σχολικό Σύμβουλο, όμως προσοχή: η κατάρτιση του προγραμματισμού πρέπει να υπάρχει και στο αντίστοιχο πρακτικό του σχολείου (και θα υπογράφουν οι συνάδελφοι) όπου επειδή θα είναι εκτενής καθώς θα είναι ετήσιος μπορεί να εκτυπωθεί από την πλατφόρμα και να επικολληθεί στο βιβλίο του πρακτικού.
Π.Π.