29 Αυγούστου 2014

Στόχοι του Υπουργείου Παιδείας για τα Ολοήμερα και τα σχολεία ΕΑΕΠ


 .... Από την απάντηση του Κου Παπαχρήστου Κώστα
Σχολικού Συμβούλου και Διευθυντή Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας.
ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:
•    Η ενίσχυση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του Ολοήμερου σχολείου με Ε.Α.Ε.Π., η αντιμετώπιση, στο βαθμό του δυνατού,  της σχολικής αποτυχίας και η ένταξη όλων των μαθητών με την αύξηση των δυνατοτήτων τους για ίσες ευκαιρίες.
•    Η στήριξη της ελληνικής οικογένειας και η μη «σχολειοποίησή της», στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, με τον περιορισμό των ωρών μελέτης,  όσον αφορά το διάβασμα των παιδιών, αλλά και η εξασφάλιση επαρκούς ελεύθερου χρόνου στους μαθητές.
•    Η αντιμετώπιση του βασικού θέματος της Μελέτης/Προετοιμασίας και Εμπέδωσης της ύλης, από την πλευρά των μαθητών, αφού στα ΕΑΕΠ, η μελέτη είναι ελάχιστη και οι μαθητές επιστρέφουν στο σπίτι και  αρχίζουν τη μελέτη των μαθημάτων τις απογευματινές ώρες, μετά από επτά (7) ή εννιά (9) ώρες συνεχούς παραμονής στο σχολείο.
•    Η μελέτη στο σχολείο να περιορίζει τη μελέτη στο σπίτι, χωρίς να την καταργεί. Να δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να αναθέτουν στους μαθητές πιο δημιουργικές  εργασίες (αναζήτηση πληροφοριών, σύνθεση εργασιών ατομικών ή ομαδικών).
•    Η Αλλαγή και του ρόλου του Εκπαιδευτικού, αφού είναι σημαντικός και καθοριστικός όσον αφορά την εμπέδωση της ύλης. Δεν θα πρέπει να παίζει το ρόλο του «λυσαριού» ή του «φωτεινού παντογνώστη», αλλά θα πρέπει  να καθοδηγεί και να υποστηρίζει τους μαθητές  μετατρέποντας την ώρα της μελέτης σε ώρα δημιουργίας.
•    Η μη αλλοίωση της φυσιογνωμίας και του χαρακτήρα του Ολοήμερου δημ. σχολείου με Ε.Α.Ε.Π.
► Θέλουμε, επίσης, να σημειώσουμε ότι η Ευέλικτη Ζώνη, χρησιμοποιήθηκε δεκαετίες για την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, τα οποία σήμερα είναι ενταγμένα στα ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ και διαχέονται σε όλα τα μαθήματα καθημερινά από τους εκπαιδευτικούς. Οι ιδέες της αγωγής υγείας, της περιβαλλοντικής, του πολιτισμού, της διαπολιτισμικότητας κ.ά., συμπεριλαμβάνονται στους γενικούς γνωστικούς στόχους, τις αξίες τις στάσεις και τις δεξιότητες, που καλλιεργούνται με τη διδασκαλία, όπως επίσης  και οι «θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής προσέγγισης», είναι κτήμα όλων των εκπαιδευτικών, και διαχέονται στα κείμενα όλων των σχολικών βιβλίων. Περιλαμβάνονται στο ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ, αλλά και στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.
► Η Ευέλικτη Ζώνη, περιορίζεται, αλλά δεν καταργείται.
Στα 1350 Ολοήμερα δημ. σχολεία με Ε.Α.Ε.Π., φοιτούν ήδη 315.000 μαθητές, το 55% δηλ. του μαθητικού πληθυσμού της Χώρας. Οι μαθητές αυτοί έχουν δικαίωμα στη Μελέτη, στην Προετοιμασία και στην εμπέδωση της ύλης των μαθημάτων.
Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε δίνοντας έμφαση:
•    στην παραπέρα ανάπτυξη του προφορικού λόγου,
•    στην κατανόηση και στην παραγωγή του γραπτού λόγου,
•    στην προσπάθεια για ολοκλήρωση των «κατ’ οίκον» εργασιών στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά στο σχολείο,
•    στην ανάδειξη της σχολικής μονάδας σε οργανισμό, που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες λειτουργικού χαρακτήρα και προωθεί «καλές πρακτικές»
Τα Ανωτέρω, αναφέρονται στη βιβλιογραφία του αιώνα που διανύουμε, σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Ι.Ε.Π.).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Το Υ.ΠΑΙ.Θ., έχει τις προτάσεις και τις απόψεις όλων των Προϊσταμένων Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, όλων των Περιφερειακών Δ/νσεων καθώς και απόψεις των Γονέων & Κηδεμόνων για το ανωτέρω θέμα.
Με την Προσήκουσα Τιμή
Κώστας Παπαχρήστος 
Πηγή: essos