5 Ιουνίου 2014

Το ΙΕΠ στηρίζει τους Σχολικούς Συμβούλους

Εποικοδομητική χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της τη συνάντηση με τον  Πρόεδρο και το  Διοικητικό  Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ), ενώ σημειώνει πως « διεξήχθη (η συνάντηση)σε θετικό κλίμα και ο Πρόεδρος του ΙΕΠ  τοποθετήθηκε θετικά στα   παρακάτω θέματα που του τέθηκαν ,  δηλώνοντας ότι το ΙΕΠ θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αντίστοιχων ζητημάτων και θεμάτων στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων του.
 Από την πλευρά του ΔΣ της ΠΕΣ τέθηκαν  τα ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση, την τοποθέτηση κατάλληλου προσωπικού στα Γραφεία των ΣΣ, τον εξοπλισμό των Γραφείων  και γενικότερα θέματα που αφορούν  στην εκπαιδευτική λειτουργία.
Επίσης  επαναβεβαιώθηκαν   οι θέσεις της ΠΕΣΣ που συνοψίζονται στην κατ΄ αρχήν θετική στάση  σχετικά με την αξιολόγηση προτείνοντας παράλληλα βελτιώσεις στο ΠΔ. 152/2013, ώστε η εφαρμογή του να συμβάλλει στη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την επαγγελματική και ηθική στήριξη του εκπαιδευτικού. Για το σκοπό αυτό η ΠΕΣΣ  επεσήμανε  την αντίθεσή της στο ζήτημα των ποσοστώσεων που προβλέπει ο Νόμος 4024, γιατί θεωρεί ότι η εφαρμογή του θα επιφέρει  αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που αποβλέπει η εφαρμογή της αξιολόγησης.
 Παράλληλα,  τονίστηκε η ανάγκη  λειτουργίας επιμορφωτικών προγραμμάτων στα ΠΕΚ με την ανάλογη υποστήριξη,  ώστε ο θεσμός της επιμόρφωσης να στηρίζει το  πολυεπίπεδο   έργο των εκπαιδευτικών.
  Η  συνάντηση ήταν  εποικοδομητική, διεξήχθη σε θετικό κλίμα και ο Πρόεδρος του ΙΕΠ  τοποθετήθηκε θετικά στα προαναφερθέντα θέματα,  δηλώνοντας ότι το ΙΕΠ θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αντίστοιχων ζητημάτων και θεμάτων στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων του.ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr