20 Ιουνίου 2014

Υποβολή Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης ως τις 30 Ιουνίου

Tο «ΔΙΚΤΥΟ» του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι και τις 30 Ιουνίου για τη συμπλήρωση της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης  και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η συμπλήρωση  της ετήσιας έκθεσης της ΑΕΕ, μπορεί να γίνεται και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://diktyo-aee.iep.edu.gr .