3 Ιουνίου 2014

«Αποστολή της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2013 – 2014».


http://aee.iep.edu.gr/about/webpageΣε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, καλούνται οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Διευθυντές των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης όλης της Χώρας, να επισκεφτούν το Παρατηρητήριο της ΑΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://aee.iep.edu.gr  και αφού επιλέξουν «ΔΙΚΤΥΟ» → «δ», να συμπληρώσουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης του σχολείου από 04-06-2014 μέχρι 21-06-14 για την Α/θμια και 30.06.2014 για την Β/θμια Εκπαίδευση.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την υποβολή των εκθέσεων των σχολείων αναφέρονται στην ανωτέρω ιστοσελίδα.Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Α/θμιας & Β/βάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Σχολικοί Σύμβουλοι θα ενημερωθούν αναλυτικά το επόμενο διάστημα για τη σύνταξη και υποβολή της ετήσιας έκθεσης αυτοαξιολόγησης.

Επιλέγεται το μεσαίο ερωτηματολόγιο της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (άλλωστε τα άλλα δύο είναι κλειδωμένα)


Μην ξεχάσεις την αποσύνδεση!!