6 Μαΐου 2014

Eπιμόρφωση των Διευθυντών Σχολείων για την αξιολόγηση


Στις 30 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί

Η επιμόρφωση των Δ/ντών σχολικών μονάδων για την αξιολόγηση είναι υποχρεωτική. Είναι διήμερη, συνολικής διάρκειας 12 ωρών, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30-6-2014.
Αυτό υπογραμμίζει σε έγγραφό του το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και σημειώνει ότι στην   κατηγορία των στελεχών που ασκούν αξιολογικό έργο (διοικητική αξιολόγηση) δεν συμπεριλαμβάνονται οι Προϊσταμένες/νοι των Νηπιαγωγείων και των ολιγοθέσιων Δημοτικών σχολείων, δεδομένου ότι, για το εκπαιδευτικό προσωπικό των εν λόγω σχολικών μονάδων, τον ρόλο της διοικητικής αξιολόγησης τον έχουν οι Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Επιμορφωτές των Δ/ντών σχολικών μονάδων στον Β΄ Κύκλο της επιμόρφωσης θα  είναι:
•    οι επιμορφωτές του Α΄ Κύκλου της Επιμόρφωσης στελεχών
•    οι Περιφερειακοί Δ/ντές
•    οι Δ/ντές Εκπ/σης ή/και
•    οι Σχολικοί Σύμβουλοι της αντίστοιχης Περιφέρειας οι οποίοι έχουν ασκήσει στο παρελθόν καθήκοντα σε θέση Δ/ντή (σχολικής μονάδας, Γραφείου Εκπ/σης κ.λπ.).
Το ΙΕΠ έδωσε προθεσμία για τον ορισμό των επιμορφωτών μέχρι χθες 5-5-2014 μετά από εισήγηση των δεκατριών Περιφερειακών Ομάδων Διοίκησης και έγκριση του Δ.Σ. του ΙΕΠ .

Περισσότερα εδώ