21 Μαΐου 2014

Κριτήρια & δείκτες αξιολόγησης εκπαιδευτικού

 
* Ο/η διευθυντής/ντρια του σχολείου αξιολογεί την κατηγορία IV και ο/η σχολικός σύμβουλος τα υπόλοιπα.
Τα κριτήρα είναι στην ουσία 14 μια που στην κατηγορία V στο αντίστοιχο κριτήριο Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη ο/η εκπαιδευτικός κρίνεται a priori επαρκής.
Π.Π.