2 Μαΐου 2014

Συγκρίσεις του εκπαιδευτικού μας συστήματος με αντίστοιχα ευρωπαϊκά

Αναδεικνύονται τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ  που αφορούν στις διδακτικές ώρες ανά εκπαιδευτική βαθμίδα στην Ελλάδα, όπου φαίνεται ότι για παράδειγμα στο δημοτικό οι ετήσιες διδακτικές ώρες είναι  λιγότερες από 600 ώρες ενώ ο  μέσος όρος στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ είναι 782 ώρες και η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση ανάμεσά τους.
Αυτό όντως είναι ακριβές, όμως τα στοιχεία δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μονόπλευρα κι όπως μας βολεύει. Στην παραπάνω γραφική παράσταση του eurostat, παρουσιάσεται η αναλογία του (ΑΕΠ) Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος σε σχέση με την έρευνα και την ανάπτυξη R & D- Research and Development*. Σε όλες τις χώρες που αναφέρονται τα στοιχεία αφορούν στο 2010 ενώ στην Ελλάδα το 2007 (σαφώς ήταν πολύ πιο δυσμενή το 2010). Αναδεικνύεται γλαφυρά το πολύ μικρό ποσοστό επένδυσης στη χώρας για έρευνα και ανάπτυξη που πολύ απέχει από την κόκκινη γραμμή της γραφικής παράστασης που αποτελεί τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό στόχο για το 2020. Χώρες όπως η Φιλανδία που συχνά αναφέρεται η αφήγησή της ως πρότυπο βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα. Δεν μπορούμε δηλαδή να χειριζόμαστε τα στοιχεία όπως θέλουμε.  Δεν αρκεί μια αύξηση του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου αλλά απαιτείται ένας ανάλογος σχεδιασμός και μια προσέγγιση που να προσιδιάζει στις ανάγκες και τις δυνατότητες της χώρας μας.*Οι δείκτες για την Ε&Α και την Καινοτομία αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα για το σχεδιασμό πολιτικών έρευνας και καινοτομίας και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση νέων αναπτυξιακών μοντέλων θέτοντας τη γνώση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Π.Π.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι διδακτικές ώρες των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε σχέση με τον μέσο όρο των μελών του ΟΟΣΑ -αν και τα στοιχεία δεν είναι πάντα συγκρίσιμα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων- έχουν ως εξής: Στο δημοτικό: Λιγότερες από 600 ώρες. Ο μέσος όρος στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ είναι 782 ώρες και η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση ανάμεσά τους. Στο γυμνάσιο: Λιγότερες από 500 ώρες. Ο μέσος όσος είναι 704 ώρες και η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση. Στο λύκειο: Λίγο περισσότερες από 400 ώρες. Ο μέσος όρος είναι 658 ώρες και η Ελλάδα κατέχει την προτελευταία θέση.

Διαβάστε περισσότερα: ΟΟΣΑ – Πόσες ώρες διδάσκουν δάσκαλοι και καθηγητές | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Σύμφωνα με την έκθεση, οι διδακτικές ώρες των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε σχέση με τον μέσο όρο των μελών του ΟΟΣΑ -αν και τα στοιχεία δεν είναι πάντα συγκρίσιμα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων- έχουν ως εξής: Στο δημοτικό: Λιγότερες από 600 ώρες. Ο μέσος όρος στις χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ είναι 782 ώρες και η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση ανάμεσά τους. Στο γυμνάσιο: Λιγότερες από 500 ώρες. Ο μέσος όσος είναι 704 ώρες και η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση. Στο λύκειο: Λίγο περισσότερες από 400 ώρες. Ο μέσος όρος είναι 658 ώρες και η Ελλάδα κατέχει την προτελευταία θέση.

Διαβάστε περισσότερα: ΟΟΣΑ – Πόσες ώρες διδάσκουν δάσκαλοι και καθηγητές | ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ