23 Απριλίου 2014

Διευκρινίσεις Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου

http://aee.iep.edu.gr/
Πολλές είναι οι απορίες των συναδέλφων εκπαιδευτικών που ζητούν εξηγήσεις για την αποτύπωση των δεικτών της ΑΕΕ.
1. Ερωτηματολόγια ΔΕΝ προλαβαίνουν να δoθούν (Πόσο μάλλον να αναλυθούν κ.λ.π) Αυτό θα γίνει όταν θα χρειαστεί (του χρόνου) να κάνουμε την έκθεση συστηματικής διερεύνησης.
2. Κάθε δείκτης απαιτεί ένα μικρό κείμενο στα παραδοτέα, που μπορεί στο σύνολο της Έκθεσης γενικής εκτίμησης να αποτελεί μια οργανική της παράγραφο.
009_deiktis_4_1_paradoteo_omadas.doc
009_deiktis_4_1_paradoteo_omadas.doc
Παραθέτω την ανάλυση για την αποτύπωση του δείκτη 4.1 Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών και μεταξύ των μαθητών στο πρώτο αρχείο και στο δεύτερο είναι το παραδοτέο της ομάδας στην ολομέλεια του σχολείου.
Παπαδόπουλος Πάρης