27 Μαρτίου 2014

Επιμόρφωτική συνάντηση για τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο


Υλοποιήθηκε σήμερα 27/03/2014 12-14:00 επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην Στ' τάξη της 1ης & 2ης Εκπαιδευτικών Περιφερειών Κιλκίς και τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς της Α' Γυμνασίου. Η συνάντηση έγινε σε συνεργασία του ΚΕΣΥΠ Β/θμιας Ν. Κιλκίς και των Σχολικών Συμβούλων Α' Θμιας Κας Αρβανίτη Ιωάννας & Κου Παπαδόπουλου Πάρη. Στη συνάντηση συμμετείχαν και χαιρέτισαν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης Β/θμιας Ν. Κιλκίς Κος Κωνσταντίδης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Β/θμιας Κος Μανωλίδης & Κος Θωμαϊδης. Οι εκπαιδευτικοί με τη συνεργασία και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του ΚΕΣΥΠ ανάπτυξαν βιωματικές δράσεις, συνεργάστηκαν και επιμορφώθηκαν στην παιδαγωγική διάσταση της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, με στόχο την ανάπτυξη αντίστοιχων δράσεων στα σχολεία.
Π.Π.