9 Φεβρουαρίου 2014

ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ ΘΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΕΝΑ
Ηλεκτρονικό μάτι στις μεταθέσεις
Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η καταγραφή των αναγκών ανά ειδικότητα σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας  με σύμμαχο το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής ( mySchool ). Μέχρι το τέλος του μήνα θα εκδοθεί η εγκύκλιος για τις μεταθέσεις
 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΤΡΙΓΚΑ(Έθνος)
Στοχευμένες μεταθέσεις, που θα συνδέονται αποκλειστικά με τα πραγματικά κενά που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες προωθεί το υπουργείο Παιδείας, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρξει μαχαίρι στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η πλήρης καταγραφή των αναγκών ανά ειδικότητα σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας, ενώ μέχρι το τέλος του μήνα θα εκδοθεί n εγκύκλιος για τις μεταθέσεις, όπου εξειδικεύονται τα κριτήρια και n μοριοδότηση για τις μετακινήσεις δασκάλων και καθηγητών.
Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να υπάρξει εξορθολογισμός στην κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να πάψει πλέον το φαινόμενο των προηγούμενων ετών όπου διορίζονταν εκπαιδευτικοί σε περιοχές που δεν υπήρχαν καταγεγραμμένες ανάγκες, με αποτέλεσμα σε έναν νομό να περισσεύουν και στον διπλανό νομό να υπάρχουν κενά στην ίδια ειδικότητα... Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο υπήρχε μια μετακίνηση (αποσπάσεις, μεταθέσεις) που αφορούσε το 25% του εκπαιδευτικού πληθυσμού πράγμα που σήμαινε σπατάλη πόρων. Επίσης το γενικότερο στρεβλό σύστημα προσλήψεων και μετακινήσεων του προσωπικού το οποίο έλυνε προβλήματα σε κάποιες περιοχές και δημιουργούσε σοβαρές ανάγκες σε άλλες οδηγούσε στην εύκολη λύση της πρόσληψης αναπληρωτών, η οποία επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό με 200.000 ευρώ τον χρόνο. Καταλυτικό ρόλο στην ορθή αξιοποίηση του προσωπικού θα παίξει το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής. Με το σύστημα αυτό φαίνονται σε πραγματικό χρόνο όλα τα αριθμητικά δεδομένα των σχολικών μονάδων (μαθητές, καθηγητές, ειδικότητες, ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό, κενά και πλεονάσματα). Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κριτήρια μοριοδότησης για τις μεταθέσεις δεν θα αλλάξουν, ενώ θα γίνουν βελτιώσεις μόνο στον τρόπο των μεταθέσεων σι οποίες σε κάθε περίπτωση την ερχόμενη σχολική χρονιά θα είναι λιγότερες από φέτος, ενώ οι αποσπάσεις θα ελαχιστοποιηθούν. Πηγές του υπουργείου Παιδείας ανέφεραν ότι από φέτος βάζουμε φρένο στη σπατάλη αξιοποιώντας τους εκπαιδευτικούς σωστά ώστε τα σχολεία να λειτουργούν χωρίς προβλήματα . Πάντως το θέμα των μεταθέσεων αφορά έναν πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού κάθε χρονιά σχετικές αιτήσεις καταθέτουν περίπου 15.000 -20.000 άτομα. Το καθεστώς των μεταθέσεων, εκτός από την κρατική μηχανή, ταλαιπωρεί και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διεκδικούν αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας μεταθέσεων με στόχο τη διαμόρφωση ενός απλού, κατανοητού, αντικειμενικού και δικαιότερου συστήματος μεταθέσεων.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Tα έξι κριτήρια
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών είναι:
Η συνολική υπηρεσία,
Η συνυπηρέτηση,
 Οι οικογενειακοί λόγοι,
Οι συνθήκες διαβίωσης στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν,
Η εντοπιότητα,
Η πρώτη προτίμηση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των εκπαιδευτικών κατά τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο, εάν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:
α) στη συνυπηρέτηση
β) στην εντοπιότητα
γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία
ε) στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
στ) στην πρώτη προτίμηση.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια τότε λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.