1 Φεβρουαρίου 2014

Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

  H αλήθεια είναι πως συχνά επικαλούμαστε την αφήγηση της Ευρωπαϊκής εμπειρίας όσο αφορά την εκπαίδευση -κι όχι μόνο- για να παραδειγματιστούμε σχετικά με τις καλές τους πρακτικές κάτι που κάνουμε (το αναφέρω γιατί το ακολουθώ κι εγώ) και τώρα σε συζητήσεις που αφορούν την επικείμενη Αυτο-αξιολόγηση. Τα στοιχεία σαφώς είναι καταλυτικά εναντίον μας όσο αφορά τους μισθούς -Τα συγκριτικά της εικόνας είναι του 2009 και θεωρώ πως από τότε έχουν χειροτερέψει θεαματικά- κι επιπρόσθετα φαίνεται από  μια μελέτη της ΟΛΜΕ του 2012 αλλά και στοιχεία που υπάρχουν στο δίκτυο ΕΥΡΙΔΙΚΗ* αναδεικνύεται πως οι αργίες που απολαμβάνουν μαθητές, μαθήτριες & εκπαιδευτικοί στη χώρα μας δεν απέχουν πολύ από το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
http://olme-attik.att.sch.gr/new/wp-content/uploads/2012/01/meleti-kemete-olme40112.pdf
Ένας φίλος αστυνομικός μου λέει πως αυτό που κυκλοφορεί είναι πως: οι ένστολοι παίρνουν έξτρα χρήματα και οι εκπαιδευτικοί έξτρα ώρες. Θεωρώ πως κάθε φορά που εφαρμόζονται αλλαγές αυτές πρέπει να γίνονται σταδιακά και με μέτρο. Να εφαρμοστεί η γενικευμένη αυτο-αξιολόγηση να δούμε πως και σε τι βελτιώθηκε το εκπαιδευτικό έργο και στη συνέχεια μέσα από μια συνεχή ροή διαλόγου και αλληλεπίδρασης με τον εκπαιδευτικό της πράξης να ακολουθήσουν τα όποια βήματα. Είναι φρονώ καλύτερα να κάνουμε τον εκπαιδευτικό κοινωνό της εκπαιδευτικής πολιτικής που θα ακολουθηθεί και να μη διαχέονται συνεχώς πληροφορίες που αφορούν στη λειτουργία των σχολείων μας και καλλιεργούν ένα κλίμα ανασφάλειας και πειραματισμών.
                                                                 
*Τι είναι η Ευρυδίκη
http://eacea.ec.europa.euΤο Δίκτυο Ευρυδίκη παρέχει πληροφορίες και αναλύσεις για τα εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτικές  στην Ευρώπη. Αποτελείται από 40  εθνικές μονάδες στις 36 χώρες που  συμμετέχουν στο πρόγραμμα διά Βίου  Μάθησης της ΕΕ. Ο συντονισμός και η  διαχείριση του Δικτύου υπάγονται στον  Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Μέσων και  Πολιτισμού της ΕΕ που εδρεύει στις Βρυξέλλες, ο οποίος εκπονεί τις εκδόσεις και διαχειρίζεται τις βάσεις δεδομένων του Δικτύου. 
Παπαδόπουλος Πάρης