8 Ιανουαρίου 2014

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών;

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών 
προκειμένου να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.
Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επιθεωρήσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, ενώ θα διενεργείται ανά τριετία. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, δάσκαλοι και καθηγητές θα επιβραβεύονται όταν αποδεικνύεται η σωστή προετοιμασία των μαθητών στην τάξη αλλά και η υπηρεσιακή τους συνέπεια.
Πώς θα γίνει η αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών
Επισημαίνεται ότι θα ισχύσουν πέντε βασικά κριτήρια με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας, τα οποία θα προσμετρηθούν στον τελικό βαθμό που θα προκύψει.
Οσοι εκπαιδευτικοί μάλιστα χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια, θα κρίνονται συνολικά ελλιπείς ανεξαρτήτως συνολικής βαθμολογίας.
Οι εκπαιδευτικοί θα ελέγχονται, μεταξύ άλλων, για τις διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές τους, για το παιδαγωγικό κλίμα που δημιουργούν μέσα στις σχολικές τάξεις και τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιούν.
Δάσκαλοι και καθηγητές αξιολογούνται για την εκπαιδευτική τους ικανότητα από τους σχολικούς συμβούλους, στην υπηρεσιακή περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι σχολικές μονάδες, ενώ αν υπηρετούν σε περισσότερες από μία μονάδες αξιολογούνται από τους σχολικούς συμβούλους της περιφέρειας όπου υπηρετούν περισσότερες ώρες.
Πηγή: Ethnos.gr