3 Ιανουαρίου 2014

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Εξ Αποστάσεως – επτά (7) μήνες


 Η  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Κιλκίς  σε  συνεργασία  με :
1.    Πανεπιστημιακά  Ιδρύματα  του  εσωτερικού  και  του  εξωτερικού,
2.    Διευθύνσεις  Δευτεροβάθμιας  και  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης,
3.    Σχολικούς Συμβούλους,
4.    Στελέχη της εκπαίδευσης  και  άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας,
θα  πραγματοποιήσουν εισαγωγική Επτάμηνη (7) Επιμόρφωση Εξ  Αποστάσεως, από Φεβρουάριο  έως  Σεπτέμβριο  του 2014  με  θέματα :
                    1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
                    2. ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
                    3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
                    4. ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
             5. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

και  με  τη  χρήση :
Α. Δια ζώσης συναντήσεων διάρκειας τριών (3) διδακτικών ωρών η καθεμία, στην  αίθουσα   
    εκδηλώσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς και  ώρα  12:00  έως  
    15:00,
Β. Μελέτης εξ αποστάσεως με τη  χρήση του διαδικτύου και της πλατφόρμας ηλεκτρονικής
      μάθησης  Moodle  κατανεμημένες σε διάρκεια έξι (6) μηνών ανά θεματική ενότητα,
Γ. Μεικτή – Blended  Εκπαίδευση,
Δ. Μικροδιδασκαλιών, Εργασιών, περιπτώσεων μελέτης, ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής,
    πτυχιακής, παρακολουθήσεων,
Ε. ECTS.
   Η  επιμόρφωση  απευθύνεται  σε τριάντα (30)  εκπαιδευτικούς  Α’/θμιας  και  Β’/θμιας Εκπ/σης  και  τριάντα (30) Στελέχη  ανά θεματική ενότητα,  που ενδιαφέρονται  να  επιμορφωθούν.   Η   συμμετοχή  των  ενδιαφερομένων  είναι  δωρεάν  και θα  ακολουθήσει  έγγραφο με  το  πρόγραμμα  αναλυτικά  ανά  θεματική  ενότητα.         
                  ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr