30 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΖΗΝ: Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των μαθητών & μαθητριών στον Νομό Κιλκίς σχ. έτους 2012-13


Πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ
Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα από την υιοθέτηση ισορροπημένων συνηθειών διατροφής και σωματικής δραστηριότητας. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας φροντίδας, οι οποίες αποσκοπούν στην προσφορά γνώσεων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και τη δημιουργία υπηρεσιών για το παιδί, το σχολείο αλλά και την οικογένεια, με άξονα τη διαμόρφωση μιας υγιεινής στάσης ζωής.

Με μια πρώτη ανάγνωση φαίνεται πως ένα ποσοσοστό 35% των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού Σχολείου δηλαδή 1 στα 3 παιδιά είναι υπέρβαρο η παχύσαρκο γεγονός που σίγουρα δημιουργεί την ανάγκη για ποιοτικότερη διατροφή κι αύξηση της σωματικής δραστηριότητας.

Περισσότερα αποτελέσματα για τον Νομό Κιλκίς εδώ