19 Οκτωβρίου 2013

Εμπειρίες από τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της παιδαγωγικής επάρκειας

Τέλειωσε σήμερα συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΚΔΔΑ που απευθύνεται σε νυν και μελλοντικούς σχολικούς συμβούλους για τη λήψη του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας. Οι ώρες παρακολούθησης ήταν πολλές μια που αφορούσε σε 12 ημέρες (Παρασκευή-Σάββατο) από 8 ώρες αντίστοιχα κάθε ημέρα. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σε άλλες πόλεις της χώρας και στη συνέχεια θα εφαρμοστεί σαν Πιστοποιητικό Διοικητικής Επάρκειας για τους Διευθυντές των σχολείων της χώρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους κι όλες τις/τους συναδέλφους που σήμερα τελειώσαμε το παραπάνω πρόγραμμα και περάσαμε όμορφες στιγμές, καθώς μοιραστήκαμε μαζί συναισθήματα και σκέψεις.
Φιλικά Παπαδόπουλος Πάρης 
Μπορείτε να διαβάσετε τα σχόλια στον αντίστοιχο σύνδεσμο.
Σας ευχαριστώ όλες και όλους.